Приятел завинаги!

Село Богутево

Това е едно от най-старите селища в община Чепеларе. Разположението му е предпоставка за развитието на целогодишен селски туризъм. В селото се провежда годишно традиционен събор-курбан в началото на месец май.  Автентични и осъвременени къщи предлагат нощувка, а три пивници 65 места за угощения на туристи. В селото е най – старата джамия в община Чепеларе.

Богутево придоби широка известност в медиите, чрез инициативите на местното население за събиране на средства за поощряване на развитието на селския туризъм. Тези инициативи са подпомагани финансово и от чуждестранни фондации за социално благоустройство.