Приятел завинаги!

Крепост Цирикова черква

Крепост Цирикова черква край село Орехово. Връх, намиращ се в местността “Кабата”, който е паметник на културата с национално значение. Днес от някогашната крепост са останали само руини, които ясно говорят за съществуването й. Преданието разказва, че жителите на селото се скриват в нея от османските войски. Когато обсаждат крепостта, върху главите на завоевателите се изсипват запалени главни и вряла вода. След няколко дни свършва хлябът и водата. За бранителите на крепостта настават мигове на изпитание. Тогава мъжете започват да убиват жените и децата си, за да не попаднат живи в ръцете на турците. Най-сетне завоевателите нахлуват в крепостта и започват да извеждат заприличалите на скелети от глад и жажда последни защитници. Едни от тях приемат исляма, но повечето остават верни на честта и християнската вяра. От тази пропаст с вързани ръце и очи християните политат към бездната. Отдолу цяла седмица се чуват писъци – „цирикания“.

Tsirikova cherkvaНа върха, на мястото на някогашната стара църква, сега е построен параклисът “Св. Дух”.

От Орехово предлагат преход по екопътека до Цирикова черква. Маршрутът е с. Орехово – х. Кабата – вр. Цирикова черква – 3 ч. 30 мин.

Силиврякът, който расте по тези места внася приветливост в тази иначе страховита цепнатина.Уникално растение, запазило се повече от 10 000 години, цъфти в Родопите. Местните хора го наричат Орфеево цвете. Легендата разказва, че малкото растение с бледолилави цветове, изникнало от сълзите на митичния родопски певец Орфей, който безутешно скърбял по любимата си Евридика, изчезнала завинаги в подземния свят.

В близост до село Орехово има два водопада, които са защитени природни обекти. Най-близо е водопадът в местността Дуплево, на запад от селото. Разположен е в скалния пролом на в. Орешица над Орехово. Водите му се изливат живописно пред входа на пещерата “Голямата дупка”. Пълноводен е през пролетта, в края на лятото пресъхва.

Друг водопад е Скакалото, който е на 2 км на юг от Орехово, по автомобилния път към х. Персенк. Към него има направена екопътека, която тръгва стръмно надолу преди един ляв завой на пътя. Скакалото също е пълноводен през пролетта, в края на лятото водата намалява.

skakaloto

По-високо на юг, в каньона на Коилов дол в местността Костен камък, има още два водопада, които са по-трудно достъпни.

В Орехово е и пещерата „Челевяща/Человешка дупка“/името има производни/. Според преданието, деца и старци от Орехово се скриват тук от турците, но ги откриват с хитрост. Входът на пещерата е запушен със слама и запален. По-късно, в началото на миналия век, откриват много човешки кости, останки от ореховските жители.

Chelevia pestera Chelevia pestera 1

Пещера Челевящата дупка се намира северозападно на 0,8 км от селото в изсечения каньон “Заград”. До нея се достига по добре маркирана туристическа пътека. От входа на пещерата по широк улей, дълъг около 3 м и спускащ се в нея, се слиза в малка зала, чийто сводест таван е опушен, което се свързва с преданието, че по време на масовата ислямизация тук са изгорени една част от жителите на Орехово и съседните махали отказали да приемат исляма, откъдето идва и името на пещерата. След това следват две галерии – лявата, която е по-запазена е дълга 65 м, а дясната, която се посещава от туристи е дълга 240 м. Върви се само в дясната галерия, която е осеяна със сталагмити и сталактити, единствено на 50 м от входа има един ярко изразен сталактон. Срещат се и дребни цинтови езерца, оформени от бавно капещата вода от тавана на пещерата. Върви се във вътрешността на пещерата по малка пътека, лъкатушеща из скалните назъбени земни образувания. Могат ясно да се различат множество причудливи скални образувания като – каменен водопад, малък орел, сякаш току що кацнал от полет и др. Трябва много да се внимава понеже пещерата не е осветена и подът е влажен и кален. След 150 м отворът рязко се стеснява и само опитен пещерняк може лазейки да премине в следващата по-голяма каменна галерия. В лявата галерия никой не влиза, тъй като се говори, че има отвесна пропаст и достъпът не е възможен. В пещерата влизат само по 3-4 човека не повече, за да се следи всеки от групата, поради скалните зъбери по пътеката. Туристическите водачи винаги предлагат на своите групи посещение в Челевещата дупка, особено групите изпратени от Българския туристически съюз – София. Малките групи, посещаващи хижа “Персенк”, също почти винаги минават да я разгледат. Туристическият преход до пещерата е един от най-леките пешеходни и затова се предпочита от туристите.

 

cherkvaОрехово е спокойно селце. Всеки от жителите може да ви упъти как да да стигнете по красиви преходи към хижите „Персенк“, „Кабата“, „Скални мостове“, „Чудни мостове“, местността Бяла черква и Чудните мостове, за които селцето се явява изходен пункт.

Маршрути:

с. Орехово – водопада Скакалото – 30 мин.
с. Орехово – скалния феномен Костен камък – 1 ч. 30 мин.

с. Орехово – х. Кабата – Чудните мостове – 4 ч. 30 мин.
с. Орехово – х. Кабата – м. Ваклите дупки – 4 часа
с. Орехово – х. Персенк – Римски път (Античен път) – 4 часа
с. Орехово – х. Персенк – 2 ч. 30 мин.
с. Орехово – х. Персенк – вр. Червен – м. Митницата – 4 часа
с. Орехово – с. Лилково – с. Ситово – 3 ч. 30 мин.
с. Орехово – м. Митницата – 2 ч. 30 мин.
с. Орехово – летовище Бяла черква – 3 ч. 30 мин.
с. Орехово – каньона Заград – пещерата Челевешка дупка – 40 мин.
с. Орехово – пещерата Ленгарица – 40 мин.
с. Орехово – пещерата Имамкая – 2 ч. 30 мин.
с. Орехово – пещерата Керина дупка – пещера Данкина дупка – 2 часа

Има и куп преходи до десетките параклиси в района.

paraklis Orehovo