Приятел завинаги!

Музей на родопския карст

Единствен по рода си на Балканския полуостров. В него са представени красотите на пещеритеSONY DSC и пещерните експонати, запазени от зората на човешката история. Разполага с 970 изложени музейни експонати. Музеят разполага с oсновен фонд от 9400 експоната, научно-спомагателен фонд от 7100 експоната и обменен фонд от 170 експоната, зала за гостуващи изложби, библиотека със 730 тома научна литература, лаборатория и конферентна зала с 60 места. Експозицията е с площ 870 кв.м. Включва разделите: „Минералогия, геология и петрография“, „Повърхности и вторични карстови форми“, „Биоспелеология“, „Пещерна палеонтология“, „Пещерна археология“. Началото на пещерното дело постава дойенът на пещерняците в региона Димитър Райчев, който създава ученически кръжок по геология през 1950 г. През 1963 г. Райчев и научни специалисти и пещерняци създават Пещерен клуб. За петилетка те проучват около 200 пещери в Родопите, а резултатите са събрани в Музейната сбирка по пещерно дело, която е открита през 1968 г. Научен колектив от специалисти, от национални културни институции, доразвиват музейната сбирка в експозиция на Музей на родопския карст, официално открит през 1980 г. Музеят може да бъде посетен всеки ден сутрин от 9 до 12 часа и след обяд от 13:30 до 17:30 часа, с изключение на неделя и понеделник. Помещава се на първия етаж на хотел „Пещерняк“. Тел.: 03051 / 81 – 37; 0889398137.