Φίλο για πάντα!

ΕστιατόριαΤαβέρνεςΚρασοπουλειά, Πανδοχειά

Ονομασία

Πόλη, τηλέφωνο

Εστιατόριο

YOLA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2146, +359 885 231238

Εστιατόριο

MARTIN

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2194, +359 88 553967

Εστιατόριο

АAGARTA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 4408, 44 09,

+359 886 680713

Εστιατόριο

DSK

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3584

Εστιατόριο

KAROV

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3674, 3774

+359 888 885505

Εστιατόριο

EVRIKA

Θέρετρο Παμπόροβο

+359 3021 332

Εστιατόριο

PALAS

Θέρετρο Παμπόροβο

+359 888 626210

Ταβέρνα

BELONA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 4433, 4434

Πανδοχειό

SINIYA HAN

χ. Χβόϊνα

+359 3053 2144; +359 896 725207

 

Χώροι ταχυφαγείου και πρωινό

Ονομασία

Πόλητηλέφωνο

Σνακ
μπάρ

METEOR

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2102, +359 887 566600

Σνακ
μπάρ

SAVOV

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2036

+359 888 577883

Σνακ
μπάρ

FENIX

πόλη Τσεπελάρε

03051 3408; 3509

Σνακ
μπάρ

SHOKI

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3343; +359 887 444004

Σνακ
μπά&rhorho;

CHEPELARE

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2502; +359 887 532660

Πιτσαρία

TURIST

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2864, +359 887 751112

 

Χώροι αναψυχής και διασκέδασης

Ονομασία

Πόλη, τηλέφωνο

АТР

CHEVERMETO

Θέρετρο Παμπόροβο

+359 3021 8338

Μπαρ

TOTSI

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3767

Πανοραμικό
Μπαρ

AGARTA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 4408, 44 09

+359 886 680713

Καφέ
Μπαρ

BELONA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 4433, 4434

Καφέ
Μπαρ

MOHABETCHIYNITSA
AYVAN

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3113

+359 898 653820