Φίλο για πάντα!

Ξενοδοχεία, μοτέλ, οικογενειακά ξενοδοχεία, σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις ενός ιδρύματος

Ονομασία

Πόλητηλέφωνο

Ξενοδοχείο

BORIKA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3095 7500; 7501; 7502

Ξενοδοχείο

RODOPSKI DOM

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3525

Ξενοδοχείο

GRAND HOTEL CHEPELARE

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3378

Ξενοδοχείο

DSK

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3584

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

YOLA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2146; +359 885 231238

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

SVETI GEORGI

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2054

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

AYVAN

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3113, +359 898 653820

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

MARTIN

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2194, +359 88 553967

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

METEOR

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 2102

+359 88 7566600

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

SHOKI

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3343;

+359 887 444004

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

BELONA

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 4433, 4434

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

KAROV

πόλη Τσεπελάρε

+359 3051 3674, 3774;

+359 888 885505

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

AGARTA

πόλη Τσεπελάρε

03051  4408, 44 09,

0886680713

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

FENIX

πόλη Τσεπελάρε

03051 3408, 3509

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

SAVOV

πόλη Τσεπελάρε

03051 2036; 0888577883;

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

SKIOR

πόλη Τσεπελάρε

03026 80011, 03051 3781

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

GERGANA

πόλη Τσεπελάρε

03051 4301
0887385137

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

ALPIYSKA ROZA

πόλη Τσεπελάρε

03051 3347, 3561, 2948

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

TURIST

πόλη Τσεπελάρε

03051 2864,
0887751112

Οικογενειακό
ξενοδοχείο

EKO
KASHTA

πόλη Τσεπελάρε

0888 838648; 0888 838648

Σπίτι

DOBRIKOVSKATA

πόλη Τσεπελάρε

03051 2929

Σπίτι

KALFOVI

πόλη Τσεπελάρε

03051 2219, 032 268637

Σπίτι

YANKOVSKATA
KASHTA

πόλη Τσεπελάρε

03051 2478,
0889 509058

Σπίτι

NEDA

πόλη Τσεπελάρε

03051 4258,
0887 347964

Σπίτι

KREDO
UYUT

πόλη Τσεπελάρε

03051 3616

Σπίτι

KOSTOVSKI
LIVADI

πόλη Τσεπελάρε

0885 007370

Σπίτι

RELAX

πόλη Τσεπελάρε

03051 3037

Σπίτι

ALBOR

πόλη Τσεπελάρε

03051 4351

Σπίτι

BENI

πόλη Τσεπελάρε

03051 2481

Σπίτι

PRIRODA

χΠρόγκλεντ

0887 531795

Σπίτι

MILUSHEVI

χΠρόγκλεντ

03095 8809,
0889 518994, 0888 262769

Σπίτι

VILA PROGLED

χΠρόγκλεντ

0887 266286

Σπίτι

KASHTATA S
MAKOVETE

χΠρόγκλεντ

0899 917 533

Σπίτι

KILIS YANA

χΠρόγκλεντ

0885 090 990

Σπίτι

SARIEVI

χΠρόγκλεντ

03021 588, 688,

03051 2577, 0888762650

Σπίτι

VILA NA VARHA

χΌρεχοβο

0886 676776

Σπίτι

U NIKO

χΌρεχοβο

0888 748721

Σπίτι

KONAKAT

χΌρεχοβο

03053 2860

Σπίτι

KARINA

χΌρεχοβο

0895 613491

Σπίτι

KAMATNATA

χΜπογκούτεβο

0889 488 375

Σπίτι

VILA ZABARDO

χΖαμπάρντο

0897 967667

Σπίτι

THE
BULGARIAN HOLLYWOOD

χΖαμπάρντο

0886 906563

Σπίτι

RODOPSKI
CHANOVE

χΧβόϊνα

03053 2200, 0887 660624

Μοτέλ

SINIYA HAN

χΧβόϊνα

03053 2144; 0896 725207

Σπίτι

KAPKA ROSA

χ.Πάβελσκο

0887 248258

Ξενοδοχείο

DAFOVSKA

θέρετρο Παμπόροβο

0309 59700

0888 323256

Κέντρο
ανάπαυσης

ΥΑ

θέρετρο Παμπόροβο

030958226

Σπίτι
διακοπών

CHAYKA

πόλη Τσεπελάρε

03051 3569

 

Ξεχωριστά δωμάτια

Ονομασία

Πόλητηλέφωνο

Ξεχωριστά
δωμάτια

TEDI

πόλη Τσεπελάρε

03051 2438

Ξεχωριστά
δωμάτια

P.
IVANOVA

πόλη Τσεπελάρε

03051 2869

Ξεχωριστά
δωμάτια

CHEPELARE

πόλη Τσεπελάρε

03051 2502; 0887 532660

Ξεχωριστά
δωμάτια

TOTSI

πόλη Τσεπελάρε

03051 3767

Ξεχωριστά
δωμάτια

TEPAVICHAROVI

πόλη Τσεπελάρε

0898 739455

Ξεχωριστά
δωμάτια

KUSHEV

πόλη Τσεπελάρε

0888 730555

Ξεχωριστά
δωμάτια

KUCHMOVI

πόλη Τσεπελάρε

03051 2385

Ξεχωριστά
δωμάτια

KOSTOVSKI

πόλη Τσεπελάρε

03051 3063

Ξεχωριστά
δωμάτια

PALIONGOVI

πόλη Τσεπελάρε

03051 3330

Ξεχωριστά
δωμάτια

OLIMP
98

πόλη Τσεπελάρε

03051 2017

Ξεχωριστά
δωμάτια

OLIMPIETS

πόλη Τσεπελάρε

03051 3952, 3953

Ξεχωριστά
δωμάτια

TEPAVICHAROVI

πόλη Τσεπελάρε

0898 739455

Ξεχωριστά
δωμάτια

NIKOLINA

πόλη Τσεπελάρε

03051 3069

Ξεχωριστά
δωμάτια

EDI
MONI

πόλη Τσεπελάρε

03051 3678

Ξεχωριστά
δωμάτια

PANAYOTOVI

πόλη Τσεπελάρε

0888 292877

Ξεχωριστά
δωμάτια

METAKSINOVI

πόλη Τσεπελάρε

03051 3108

Ξεχωριστά
δωμάτια

MIRIAM

πόλη Τσεπελάρε

03051 2815

Ξεχωριστά
δωμάτια

STEFAN
I KATYA

πόλη Τσεπελάρε

03051 2487

Ξεχωριστά
δωμάτια

LIFE

πόλη Τσεπελάρε

0898 657351

Ξεχωριστά
δωμάτια

ZAMAKA 1

θέρετρο Παμπόροβο

0885 740710

Ξεχωριστά
δωμάτια

ROYAL HOUSE

θέρετρο Παμπόροβο

03095 8310

Ξεχωριστά
δωμάτια

PALAS

θέρετρο Παμπόροβο

0888 626210

Ξεχωριστά
δωμάτια

ZAMAKA 3

θέρετρο Παμπόροβο

0885 740710

Ξεχωριστά

δωμάτια

PETAR

CHAMUROV

θέρετρο Παμπόροβο

0888 342165

Ξεχωριστά
δωμάτια

ZAMAKA 1

θέρετρο Παμπόροβο

0885740710

Ξεχωριστά
δωμάτια

PAMPOROVO
COMERCE

θέρετρο Παμπόροβο

03095 8687

Ξεχωριστά
δωμάτια

BOGUTEVO

χΜπογκούτεβο

0887 898724

Ξεχωριστά
δωμάτια

BYALATA
KASHTA

χΜπογκούτεβο

03051 4129

Ξεχωριστά
δωμάτια

EDELVAYS

χΖαμπάρντο

0885 636086

Ξεχωριστά
δωμάτια

OREHOVO

χΌρεχοβο

0887 664219

Ξεχωριστά
δωμάτια

ASPARUH

χΌρεχοβο

0331 44688

Ξεχωριστά
δωμάτια

DIMA

χΌρεχοβο

03053 2805

Ξεχωριστά
δωμάτια

BELIYA
DOM

χΌρεχοβο

089 8289789;

Ξεχωριστά
δωμάτια

RAYA

χΌρεχοβο

03053 2737

Ξεχωριστά
δωμάτια

SINCHETS

χΌρεχοβο

03053 2557

Ξεχωριστά
δωμάτια

STZLATKOV

χ.
Όρεχοβο

03053 2613

Ξεχωριστά
δωμάτια

PANORAMA

χΠάβελσκο

0888 906932

Ξεχωριστά
δωμάτια

BORYANA

χΠάβελσκο

0885 893838

Ξεχωριστά
δωμάτια

VARGULEVITE
KASHTI

χΠάβελσκο

03053 2815

Ξεχωριστά
δωμάτια

GERGANA

χΠάβελσκο

088 8733909, 088 6879931

Ξεχωριστά
δωμάτια

ANI

χΠάβελσκο

03053 2552

Ξεχωριστά
δωμάτια

BORISLAVA

χΠάβελσκο

0888524587

Ξεχωριστά
δωμάτια

KARAMELOV

χΠάβελσκο

0888575685

Ξεχωριστά
δωμάτια

KANARITE

χΠάβελσκο

03053 2873

Ξεχωριστά
δωμάτια

MANASTIRA

χΧβόϊνα

0331
28627

Ξεχωριστά
δωμάτια

ROZA

χΧβόϊνα

03053
2352

Ξεχωριστά
δωμάτια

ZDRAVETS

χΧβόϊνα

03053 2949

Ξεχωριστά
δωμάτια

PANORAMA

χΧβόϊνα

03053 3128

Ξεχωριστά
δωμάτια

RIGEL

χΠρόγκλεντ

0887 307502